Gạch 4 Lỗ

Gạch 4 Lỗ

G01 - G02

  • Giá: 028 6275 7887
  • info@tuildonai.com.vn
  • www.tuildonai.com.vn

Chi tiết

Kích thước: 1,2 kg/viên
Trọng lượng: 190x90x90 (mm)

50 viên/m2

Sản phẩm khác

N10.2 FR126
N07-FR126
N03.6
N03.5
T33
T32
T14
T03
T34
T15
T36
T32
T31
T07
T35
T06
T08
T09.1
N07 FR116
N07 LB01